Säännöt

Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPLL:n (Purjelautaliiton) ja SPL:n sääntöjä. Seuran toimintaa ohjaa hallitus päätöksillään yhdistyslain mukaisesti.

Pääsääntöisesti kunkin jäsenen on toimittava hyvän urheiluhengen mukaisesti ja edistettävä omaa ja muiden harrastusmahdollisuuksia. Jäseneksi haluavan tulee täyttää jäsenhakemus.

Jäsen joka haluaa erota seurasta tekee eroamisestaan kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroamisilmoitus on tehtävä ennen seuraavaa tilikauden loppua ( tilikausi päättyy 31.11 vuosittain), jotta seuraavan vuoden jäsenmaksua ei peritä.

Sääntöjen ja yhdistyslain mukaan seura voi erottaa jäsenen, joka:

  • laimilyö jäsenmaksunsa
  • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
  • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota hallituksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti seuran hallitukselle (puheenjohtajalle) 14 päivän kuluessa erottamispäätöksen postituspäivästä (tätä päivää lukuuottamatta).

Seuran vuosittaisen jäsenmaksun vahvistaa seuran hallitus vuosikokouksessaan. Kontissa olevista laudoista peritään myös erillistä säilytysmaksua, joka välinemäärästä riipumatta on vakio. Säilytettävien lautojen maksimäärä kontissa on kolme/henkilö.

Jäseniltä edellytetään että he merkitsevät kontin seinällä olevaan listaan käytössään olevan välineistön (koskee erityisesti lautoja). Mikäli välineiden omistajaa ei voida tunnistaa, seuralla on oikeus poistaa vanhentuneeksi romuksi katsottavat laudat konteista ja toimittaa ne roskikseen/kaatopaikalle. Luonnollisesti pyrimme ennen näin radikaaleja toimenpiteitä jäljittämään omistajan ja antamaan hänelle mahdollisuuden hakea välineensä pois.

Comments