Vuosikokous

Kokouskäytäntö

Vuosikokouksista tiedotetaan jäsenistölle 14 päivää ennen kokousta sähköpostilla. Kokouksesta ilmoitetaan myös tällä vuosikokousten web sivulla.

Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja, ja puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen tehtävänä on:

  • Ohjata seuran toimintaa yhdistyslain ja asetusten mukaisesti
  • Vastata toiminnasta seuran ulkopuolelle päin (SPLL ja SPL)
  • Hoitaa tiedotustoimintaa ja taloutta

Vuosikokous 2018


Kokouksessa (19.6.2018, klo 1800) käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja valittiin hallitus seuraavalle vuodelle. 

Lisäksi käytiin läpi uuden surffikeskuksen suunnitelmat ja kalustohankinnat sekä kurssitukset.


Kokouspöytäkirja on luettavissa alla.


Terveisin Hallitus


Alisivut (1): Vuosimaksut
ĉ
Vertti Leinonen,
5.7.2018 klo 11.55
Comments